POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU POLONIUSZ.PL

POJĘCIA

Administrator Danych Osobowych - firma I​NTERDANET Łukasz Kuncewicz z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 54, 90-612 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Łodzi pod numerem 47724, NIP 727-23- 47-158, REGON: 473250880; nazywany dalej ADO.

Portal – ​należący do ADO portal internetowy, dostępny na stronie ​www.poloniusz.pl​.

Kandydat -​ osoba fizyczna​, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wypełniająca Formularz Aplikacyjny w celu odpowiedzi na Ofertę Pracy opublikowaną w Portalu.

Pracodawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w imieniu których w Portalu są publikowane Oferty Pracy.

Użytkownik ​– Pracodawca, Kandydat oraz wszystkie osoby odwiedzające Portal.

Konto Pracodawcy – zbiór zasobów i ustawień dostępnych dla Pracodawcy od momentu Rejestracji, służących do zarządzania Usługami, a w szczególności do publikacji, edycji oraz zarządzania Ofertami Pracy. Utworzenie Konta Pracodawcy oraz korzystanie z niego jest bezpłatne, do momentu, w którym Pracodawca zdecyduje się na Usługi Płatne.

Rejestracja – ​wypełnienie formularza dostępnego tutaj oraz akceptacja maila aktywacyjnego dla Konta Pracodawcy.

Regulamin​ – Regulamin świadczenia usług na Portalu Poloniusz.pl dostępny tutaj.

Usługi wymagające rejestracji – usługi świadczone wobec Pracodawców, w ramach posiadanego Konta Pracodawcy, a w szczególności publikacja ogłoszeń w kategorii Oferty Pracy.

Usługi niewymagające rejestracji – usługi świadczone wobec Użytkowników niewymagające posiadania Konta Pracodawcy, a w szczególności publikacja ogłoszeń w kategorii Szukam Pracy, szukam i oferuję mieszkanie; wizyty na podstronach Portalu; publikacja treści w kategorii Kursy i szkolenia oraz News.

RODO​ – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Prywatności określa metody dbania o dane osobowe oraz respektowanie przepisów prawa. ​Niniejsza Polityka Prywatności Portalu obowiązuje od 01 października 2019 r. Poprzednia wersja Polityki Prywatności jest dostępna tutaj.

ADO dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego Portalu. ADO przywiązuje wielką wagę do tego, by dotyczące Użytkowników informacje pozostawały prywatne i w tym celu zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w Portalu, w szczególności uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z Usług Portalu, ADO stosuje niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się:

I. DANE ZBIERANE W PORTALU

 1. Dane przetwarzane w ramach świadczenia przez Portal podstawowych usług (publikacja i udzielanie odpowiedzi na ogłoszenia) można podzielić na dwie kategorie:
  1. Usługi wymagające rejestracji:
   1. dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji w Panelu Pracodawcy - ADO przetwarza tu następujące dane: ​nazwa Pracodawcy, hasło do Panelu oraz adres mailowy
   2. dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z procesami rekrutacyjnymi, takimi jak: publikowanie, edycja oraz odświeżanie ogłoszeń. W tym celu ADO przetwarza dane osobowe udostępnione przez Pracodawcę podczas wypełniania formularza w Panelu Pracodawcy ​(czyli: http://www.poloniusz.pl/?opt=dodaj_ogloszeniodawce​) oraz dane umieszczone podczas dodawania ogłoszenia (czyli: http://www.poloniusz.pl/panel/edycja/nowy/​).
   Podanie danych jest wymagane do prawidłowego korzystania z Panelu Pracodawcy oraz świadczenia usług przez Portal. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Usługi niewymagające rejestracji – przetwarzanie danych osobowych, w celu świadczenia usług niewymagających rejestracji i założenia konta, a w szczególności usług takich jak:
   1. aplikowanie na oferty pracy -​ ADO zbiera tu jedynie ​dane osobowe Kandydatów dotyczące: ich aktywności w Portalu (oferty, na które aplikują Kandydaci), sesji na Portalu, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz numeru IP Kandydata, a także datę przesłania aplikacji do Pracodawcy, imię i nazwisko Kandydata, numer telefonu i adres email podany podczas wypełniania formularza aplikacyjnego; ​aplikowanie na oferty pracy jest szczegółowo opisane w rozdziale: "APLIKOWANIE NA OFERTĘ PRACY";
   2. otrzymywanie informacji o nowych ofertach pracy ​- ADO zbiera tutaj następujące dane: adres mailowy Kandydata, preferowany zawód/branża oraz preferowany kraj/miasto; zostało to opisane szczegółowo w dalszym rozdziale “PROFILOWANIE”;
   3. publikacja ogłoszeń w kategorii szukam pracy oraz szukam i oferuję mieszkanie - ​zbierane są tu następujące dane osobowe ogłoszeniodawców i osób odpowiadających na ogłoszenia inne niż kategoria praca: adres mailowy, który został podany podczas wypełniania formularza: ​http://www.poloniusz.pl/?opt=dodaj&kat=2 oraz ew. dane osobowe podane w treści ogłoszenia. Podstawą prawną do przetwarzania danych uzyskanych w takiej ankiecie jest zgoda osoby publikującej ogłoszenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu badania satysfakcji z korzystania z Portalu albo zachowań Użytkowników:
  1. na podstawie anonimowych ankiet - ​podstawą prawną do przetwarzania danych uzyskanych w ww. ankietach i badaniach jest uzasadniony interes Portalu, dotyczący poprawy funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz ocena satysfakcji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. na podstawie ankiet, w których możliwa jest identyfikacja osoby badanej (np. w oparciu o adres email), podstawą prawną do przetwarzania danych uzyskanych w takiej ankiecie jest zgoda osoby odpowiadającej na pytania zawarte w ankiecie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingu usług własnych Portalu, w tym usług Pracodawców publikujących ogłoszenia w Portalu - opisane w kolejnych rozdziałach: “PROFILOWANIE” oraz “ANALIZA RUCHU W PORTALU ORAZ DZIAŁANIA MARKETINGOWE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG FIRMY GOOGLE”.

II. APLIKOWANIE NA OFERTĘ PRACY

 1. ADO świadczy usługę polegającą na zbieraniu aplikacji Kandydatów na ogłoszenie o pracę zamieszczonych w Portalu za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod ogłoszeniem „Aplikuj na to stanowisko” oraz formularza służącego do szybkiej aplikacji z poziomu listy ogłoszeń, a nastepnie przesyłaniu ich Pracodawcy.
 2. Korzystając z formularzy wymienionych w pkt. II.1., Kandydat wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, przez ADO, o których mowa w pkt. I.1.b, w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Ogłoszeniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Żądanie usunięcia danych podanych przy wypełnianiu formularza „Aplikuj na to stanowisko” oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych Użytkownika z baz Portalu. Jednocześnie nie wpłynie na przetwarzanie danych przez Pracodawcę, do którego należy skierować odrębne żądanie usunięcia danych.
 4. Portal gromadzi dane osobowe przesyłane przez kandydatów (zgodnie z pkt. I.1.b), a następnie udostępnia je Pracodawcy, na którego ogłoszenie przesłana została aplikacja (zgodnie z wykupioną przez niego usługą).
 5. ADO nie wchodzi w posiadanie żadnych danych przekazywanych przez Kandydata bezpośrednio Pracodawcy, tj. wysyłanych listownie na adres korespondencyjny, email Pracodawcy lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie Pracodawcy.

III. PROFILOWANIE

 1. Poza działaniami marketingowymi opisanymi w rozdziale “ANALIZA RUCHU W PORTALU ORAZ DZIAŁANIA MARKETINGOWE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG FIRMY GOOGLE”, ADO realizuje w ramach Portalu także profilowanie Użytkowników. Profilowanie Użytkowników Portalu dotyczy jedynie Kandydatów i ma na celu jak najlepsze dopasowanie rekomendowanych im ofert pracy publikowanych w Portalu do ich preferencji zawodowych.
 2. Profilowanie przez Portal polega na stworzeniu profilu zawodowego Kandydata, który aplikuje na określone stanowisko za pośrednictwem Portalu. Profil zawodowy jest tworzony w oparciu o następujące informacje podane w formularzu aplikacyjnym: adres mailowy Kandydata, preferowany zawód/branża oraz preferowany kraj/miasto. Stworzony na podstawie tych danych profil zawodowy Kandydata jest wykorzystywany przez ADO do wysyłki newslettera z ofertami pracy, zgodnymi z zawodowymi zainteresowaniami i preferencjami Kandydata. Dzięki profilowaniu, Kandydat może w łatwiejszy sposób dotrzeć do ogłoszeń, które go interesują.
 3. Podstawą prowadzenia profilowania jest zgoda Kandydata na przesyłanie mu informacji o interesujących go ofertach pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ​- w celu wyrażenia tej zgody Kandydat oznacza checkbox pod formularzem aplikacyjnym lub wypełnia formularz dostępny tutaj.
 4. Profilowanie nie ingeruje w życie prywatne Użytkowników, ani nie stanowi dla nich uciążliwości przy korzystaniu z usług Portalu.
 5. Kandydat może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o najnowszych ofertach pracy, a tym samym z profilowania, korzystając z linku dostępnego w mailu z powiadomieniem o ofertach pracy lub z formularza: http://www.poloniusz.pl/o3-2/​​, z zaznaczeniem opcji: przetwarzanie danych osobowych.

IV. ANALIZA RUCHU W PORTALU ORAZ DZIAŁANIA MARKETINGOWE

 1. Portal korzysta z Google Analytics i Google Remarketing, usług analizy oglądalności stron internetowych udostępnianych przez firmę Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( zwaną dalej „Google”).
 2. Ww. usługi Google korzystają z tzw. „Cookies”, tj. plików tekstowych, przechowywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej (w tym przypadku z Portalu). Informacje wygenerowane przez cookies na temat korzystania z Portalu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) transmitowane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google korzysta z przechowywanych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Portalu dla ADO oraz świadczenia dalszych usług internetowych, związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu.
 3. Google może przekazywać zebrane informacje o Użytkownikach osobom trzecim, w przypadku wymagań prawnych lub w zakresie koniecznym do przetwarzania danych przez osoby trzecie na zlecenie Google. Jednak w żadnym przypadku nie następuje identyfikacja adresów IP z innymi danymi Użytkowników będącymi w posiadaniu Google.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies Googla, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, uwzględniając przy tym ewentualną niemożność korzystania ze wszystkich funkcji Portalu. Korzystanie z usług Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość poprzez dokonanie dezaktywacji rozszerzenia do przeglądarki Google Analytics (tzw. add-on) na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl​.
 5. Rejestracji danych przez Google Analytics można zapobiec także klikając w następujący link. Aktywowowany w ten sposób „opt-out cookie” uniemożliwi przyszłą rejestrację danych Użytkownika odwiedzającego tę stronę internetową.
 6. Portal korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“, co sprawia, że wszystkie adresy IP zapisywane i przetwarzane są wyłącznie w formie skróconej. Bezpośrednie połączenie z danym Użytkownikiem jest więc wykluczone.
 7. Funkcja remarketingu w Google Analitycs umożliwia uzyskanie informacji o preferencjach Użytkowników na podstawie odwiedzonych stron i w ten sposób analizowana jest skuteczność reklamy, wyświetlanej na stronach internetowych przez osoby trzecie oraz Google. Za pomocą przechowywanych w tym celu cookies, Google a także inni usługodawcy mogą, sugerując się poprzednimi wizytami Użytkowników na stronach, wyświetlać boksy reklamowe.
 8. Google Analitycs stosowany jest ponadto do analizowania danych z programu Google AdWords oraz plików cookie Double-Click do celów statystycznych i dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu Użytkownika.
 9. Jeśli opisana funkcja nie jest przez Użytkownika pożądana, może zostać w każdej chwili dezaktywowana przy pomocy menedżera reklam na http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl. Opcjonalnie można też wyłączyć plik cookie DoubleClick na stronie Digital Advertising Alliance, klikając w link: http://optout.aboutads.info/?lang=EN&c=2.
 10. Pliki cookie typu DoubleClick to pliki, które nadają przeglądarce anonimowy numer identyfikacyjny (ID), służący do rejestracji reklam, które pojawiły się w poszczególnych przeglądarkach oraz zapisu ich oglądalności. Pliki te nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Stosowanie plików cookie DoubleClick ma na celu jedynie wyświetlanie Użytkownikowi reklam, zgodnych z jego zainteresowaniami, domniemanymi na podstawie poprzednich wizyt w Portalu. Wszystkie informacje generowane przez pliki cookies przekazywane są przez Google do analizy na serwer w USA i tam przechowywane.
 11. W ramach funkcji Google AdWords na komputerze Użytkownika także zapisywane są pliki cookies. Następuje to natychmiast po kliknięciu na ogłoszenie opublikowane przez Google. Funkcja ta nie służy identyfikacji Użytkownika, lecz identyfikacji boksu reklamowego, przez który Użytkownik dotarł do danej strony. Każdy klient Google AdWords, w tym ADO, otrzymuje inne ”cookie”, co uniemożliwia śledzenie Użytkowników za pośrednictwem stron internetowych. Pozyskane w ten sposób informacje przeznaczone są jedynie do celów statystycznych. Klienci Google AdWords, w tym ADO, nie otrzymują żadnych informacji służących do identyfikacji Użytkowników.
 12. Dokładne informacje na temat warunków korzystania z usług Google i ochrony danych znaleźć można na http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub na https://www.google.pl/intl/pl/policies/​.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane następującym grupom odbiorców:
  1. Pracodawcom - w związku z aplikacją na określone stanowisko pracy, w zależności od wykupionej przez Pracodawcę usłudze;
  2. Innym Użytkownikom Portalu – w związku z:
   1. opublikowaniem ogłoszenia zawierającego dane osobowe w kategorii szukam pracy oraz szukam/oferuję mieszkanie;
   2. dodaniem treści promowanych w zakładkach NEWS lub KURSY.
  3. Podmiotom przetwarzającym – odpowiedzialnym za: usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczenie systemów marketingowych, wysyłkę wiadomości mailowych, analizę ruchu w Portalu, wyświetlanie powiadomień typu web push.
  4. Organom państwowym – na wniosek uprawnionych organów państwowych, a w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji, a także Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Pracodawców przechowywane są przez okres posiadania Konta Pracodawcy dla celów realizacji usług w ramach Portalu.
 2. Po usunięciu Konta Pracodawcy, dane Pracodawcy zostają usunięte z panelu Pracodawcy w Portalu i zostaną zachowane tylko w bazie danych niedostępnej dla Użytkowników Portalu przez okres 10 lat od usunięcia Panelu Pracodawcy, dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystania z usług ADO.
 3. Dane osobowe Kandydatów przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Kandydata.
 4. Po usunięciu danych osobowych Kandydata, informacje takie jak: adres mailowy, numer telefonu oraz okres i rodzaj aktywności w Portalu są przechowywane przez okres 10 lat, do celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ADO.
 5. Dane osobowe użytkowników Portalu są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdują się w dziale Polityka Cookies.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADO zobowiązuje się, do realizowania praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności:
  1. Prawo do cofnięcia zgody – Użytkownicy mają prawo do cofnięcia wszystkich zgód, których udzielili podczas korzystania z Portalu. Cofnięcie zgody skutkuje zmianami od momentu wycofania zgody i nie ma wpływu na przetwarzanie realizowane przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, może mieć jednak wpływ na dalsze korzystanie z usług Portalu, które zgodnie z prawem ADO świadczy na podstawie zgody. Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych – Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych (w tym profilowania, prowadzenia statystyk oraz badania satysfakcji. ​Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, wówczas ADO usuwa dane, wobec których został zgłoszony sprzeciw. Podstawa prawna – art. 21 RODO.
  3. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Prawo do bycia zapomnianym przysługuje w następujących przypadkach:
   1. wycofanie przez Użytkownika określonej zgody, w zakresie przetwarzania danych opartych na uprzedniej zgodzie;
   2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
   3. użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, statystycznych lub badania satysfakcji;
   4. ane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie takie może wiązać się z ograniczeniem możliwości korzystania z usług Portalu, do których wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, a także z przerwaniem wysyłania komunikatów marketingowych.
  5. Prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania danych osobowych–Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania danych osobowych w przypadku:
   1. kwestionowania prawidłowości danych osobowych przez Użytkownika – wiąże się z ograniczeniem wykorzystywania danych przez okres nie dłuższy niż 7 dni;
   2. niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika;
   3. w sytuacji, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, jednak są potrzebne Użytkownikowi, w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych – ograniczenie następuje na okres niezbędny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw oraz wolności użytkownika przeważa nad interesami, które są realizowane przez ADO. Podstawa prawna – art. 18 RODO.
  6. Prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia odnośnie przetwarzanych danych, a także do uzyskania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych;
   2. informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, ich odbiorcach lub kategoriach odbiorców, a także planowanym okresie przechowywania (lub kryteriach decydujących o okresie przechowywania);
   3. informacji o prawach przysługujących na podstawie RODO oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu);
   4. informacji o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych poza Unię Europejską;
   5. kopię swoich danych osobowych.
    Podstawa prawna – art. 15 RODO
  7. Prawo do sprostowania danych osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych. W tym celu Pracodawca może zmodyfikować dane widoczne w Panelu Pracodawcy, natomiast pozostali użytkownicy mogą skontaktować się z Portalem, korzystając z formularza: ​http://www.poloniusz.pl/o3-2/
   Podstawa prawna – art. 16 RODO
  8. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie Administratora Danych Osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu Administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe. ADO będący w posiadaniu danych osobowych Użytkownika prześle dane, o których mowa powyżej w postaci ogólnie znanego i możliwego do odtworzenia formatu pliku (np. doc., xls.).
   Podstawa prawna – art. 20 RODO
 2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować dane osobowe, które są niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. A w szczególności:
  1. Nazwa firmy lub imię i nazwisko,
  2. Adres mailowy,
  3. Historię aplikacji i wykupionych usług.
  Podstawa prawna – art. 17 RODO.
 3. Żądania Użytkownika wynikające z powyższych praw są realizowane w następujących przedziałach czasowych:
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, jednak w czasie nie dłuższym niż miesiąc;
  2. W przypadku skomplikowanych żądań lub większej liczby żądań ADO zastrzega sobie możliwość realizacji żądania w czasie do 2 miesięcy, uprzednio informując o tym fakcie Użytkownika.
 4. Aktualizacja wprowadzonych w systemach informatycznych żądań może wynosić do 48 godzin.

VIII. WNIOSKI, SKARGI I ZAPYTANIA

 1. Użytkownik ma możliwość zgłaszania wniosków, skarg oraz zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących mu praw.
 2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw do ochrony danych osobowych, a także innych praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO.
 3. W ramach rozpatrywania skarg i wniosków, ADO może przetwarzać dane podane przez Pracodawcę w Panelu Pracodawcy lub w ramach zgłoszenia drogą mailową, będących przyczyną skarg lub wniosków, jak również dokumentów załączonych do skargi lub wniosku. Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes Portalu, dotyczący poprawnej funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz budowanie pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartymi na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekwowania roszczeń, ADO może przetwarzać dane osobowe podane w panelu Pracodawcy, a zwłaszcza: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres, numer NIP, numer KRAZ, adres mailowy oraz inne podane przez Pracodawcę, niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes Portalu związany z ustaleniem, dochodzeniem oraz egzekwowaniem roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADO

ADO nie ponosi odpowiedzialności za treści:

 1. Publikowane w Portalu przez osoby trzecie (podszywające się pod Pracodawców), w szczególności w postaci ofert pracy czy profili/wizytówek Pracodawców;
 2. Znajdujące się na stronach internetowych niebędących własnością ADO, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach;
 3. Ofert Pracy zamieszczonych przez Pracodawcę w Portalu oraz ochronę nazw własnych Pracodawców zamieszczonych w Ofertach Pracy publikowanych w Portalu.

ADO nie ponosi odpowiedzialności również za:

 1. Utratę przez Użytkownika danych osobowych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. brak prądu) lub innych okoliczności niezależnych od ADO (w tym działanie osób trzecich);
 2. Szkody spowodowane udostępnianiem przez Pracodawcę lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem dostępu do Panelu Pracodawcy;
 3. Podanie przez Pracodawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich podczas rejestracji.

XI. POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.
 2. Pliki Cookies zawierają:
  1. Nazwę strony internetowej, z której pochodzą;
  2. Czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
  3. Unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO, a także inne podmioty upoważnione, współtworzące Portal.
 4. Pliki cookies stosowane w Portalu wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk umożliwiających poznanie sposobu korzystania z Portalu, a tym samym stanowią bazę do ulepszania jego struktury i zawartości.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

XII. MODYFIKACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. W zależności od potrzeb oraz zmieniających się przepisów dotyczących danych osobowych, ADO zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności.
 2. O wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności ADO, informuje Użytkowników przez publikację odpowiedniej informacji na stronie Portalu.

Polityka Prywatności jest dokumentem zgodnym z Regulaminem oraz przepisami prawa.