Koordynator pracowników tymczasowych w Niemczech lub Holandii.

Rozpoczęcie pracy od:  -
Prawo jazdy:  tak
Zakwaterowanie:  tak
Znajomość języka:  tak
Doświadczenie:  tak
CV:  nie

Grupa Contrain istnieje na rynku od 1998 r. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej (głównie Holandii i Niemiec).

Tylko w ciągu tego roku pomogliśmy znaleźć zatrudnienie ponad 3500 osobom. Dołącz do grona naszych zadowolonych pracowników!

Koordynator pracowników tymczasowych w Niemczech lub Holandii.

Opis stanowiska:


Praca koordynatora to zadanie dla osób o świetnych zdolnościach organizacyjnych, potrafiących dobrze zaplanować działania i otoczyć opieką pracowników tymczasowych.

Z naszej strony możesz liczyć na pełne wdrożenie, wsparcie przełożonego i przyjazne warunki pracy (grono Forbes Poland Best Employers 2021 zobowiązuje).

Szczegóły:


 • Opieką nad pracownikami tymczasowymi na terenie Niemiec lub Holandii
 • Wprowadzaniem pracowników na zakwaterowania, udziałem w procesie ich adaptacji i wdrożeniem podczas pierwszych dni pracy
 • Wsparciem w kwestiach formalnych np. meldunek, wyrobienie nr BSN
 • Nadzorowaniem i dbaniem o stan zakwaterowań
 • Zapewnieniem płynnego obiegu dokumentów wewnątrz organizacji


Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
 • Posiadasz gotowość do przeprowadzenia się na teren Niemiec lub Holandii
 • Posiadasz znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie min. B2
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów typu transit/bus)
 • Dobra organizacja czasu pracy, empatia oraz wysokie kompetencje komunikacyjne to Twoje drugie imię
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Atuty pracy:


 • Stabilne zatrudnienie w ramach polskiej umowy o pracę
 • Bezpłatne zakwaterowanie
 • Wynagrodzenie wypłacane w walucie euro
 • Samochód do celów służbowych oraz inne niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • System bonusowy powiązany z wynikami finansowymi firmy – dzielimy się zyskiem, bo nasz sukces to również Twoja zasługa
 • Program korzyści Contrain Care dla pracowników
 • Darmowa opieka psychologiczna, warsztaty i codzienne sesje relaksacyjne – bo zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu
 • Darmowy dostęp do platformy, gdzie umówisz się na konsultację psychologiczną psychodietetyczną, biznesową lub prawną – dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Pracę w firmie, która kieruje się etyką, dba o środowisko, jest liderem inteligentnych rozwiązań HR
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3- go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl.
 2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl.
 3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie : art. 22 1 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane:
  • kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja;
  • upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa;
  • operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem;
  • dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych;
  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności,
  • firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.
 7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 22 1 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
 11. wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
ZAUFANA OFERTA
 Zaufany Partner
Contrain
ul. 3 Maja 14a, Łódź
Nr KRAZ: 5612
DANE FIRMY

ZOBACZ INNE OFERTY TEGO PRACODAWCY

Praca w Berlinie- składanie elementów metalowych -Posiadaj własne zakwaterowanie!

2023-03-29 (Produkcja, Niemcy, Berlin, Pracownik produkcji) [zobacz]

Praca na produkcji karmy dla zwierząt! Praca długoterminowa!

2023-03-28 (Produkcja, Holandia, Ede, Pracownik produkcji) [zobacz]

Praca na produkcji elementów metalowych – niemiecka umowa!

2023-03-28 (Produkcja, Niemcy, Kelheim, Pracownik produkcji) [zobacz]

Sadzenie drzewek owocowych! Praca od zaraz!

2023-03-28 (Praca fizyczna, Holandia, Rolnik, Venray) [zobacz]

Operator / operatorka linii pakującej! Bonusy! Umowa o pracę!

2023-03-27 (Produkcja, Polska, Łódź, Stryków, Zgierz, Pracownik produkcji) [zobacz]

Przypominamy, że pobieranie opłat przez agencje lub podmioty pośredniczące z tytułu wyszukiwania, pośrednictwa i wskazania pracodawcy jest NIELEGALNE. Dozwolone jest jedynie pobieranie od osób opłat związanych z kosztami dojazdu i powrotu osoby skierowanej, wydawania wizy, badań lekarskich a także tłumaczenia dokumentów.

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych ofertach pracy z kategorii

Przesyłaj na mój adres email:

(Zawsze możesz zrezygnować z powiadomienia)