POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLONIUSZ


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLONIUSZ

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym Poloniusz, działającym pod domeną www.poloniusz.pl (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spółka Poloniusz Jobs Ltd. z siedzibą: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Administrator przywiązuje wielką wagę do tego, by dotyczące Użytkowników informacje pozostawały prywatne i w tym celu zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

DANE ZBIERANE W SERWISIE

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  1. informacje podane przy aplikowaniu na stanowisko pracy opisane w ogłoszeniu w Serwisie: imię i nazwisko, nr ewidencyjny PESEL/NIP, data urodzenia, adres zameldowania lub korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dane o historii edukacji oraz przebiegu pracy zawodowej, dane użytkownika zawarte w pliku CV oraz wszelkie informacje podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z usługi aplikowania na stanowisko pracy za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod ogłoszeniem „Aplikuj na to stanowisko”. Informacje te mogą się zmieniać, w zależności od wymogów podanych w ogłoszeniu.
  2. informacje, w tym adres poczty elektronicznej, podane w formularzu kontaktowym w Serwisie. Podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej jest tu wykorzystywany wyłącznie w celu komunikacji w zgłoszonej sprawie.
  3. informacje, w tym adres poczty elektronicznej, podane w formularzu „Powiadomienia o ogłoszeniach na email”. Podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej jest tu wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania mu zamówionego newslettera z ogłoszeniami o pracę z wybranej kategorii.
  4. informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, zbierane automatycznie przez Administratora, tj.:
   • adres IP Użytkownika – w celu statystycznym
   • odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie oraz czas spędzony na nich – w celu statystycznym i usprawniania działania Serwisu
   • informacje zbierane o działaniach Użytkownika w Serwisie przez inne systemy, w szczególności Google Analytics, Facebook, Netsprint – w celu usprawniania działania Serwisu i oferowania Użytkownikom dopasowanych funkcjonalności.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika osobnej zgody na takie przetwarzanie.

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą Serwis.
 3. Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

USŁUGA „APLIKUJ NA TO STANOWISKO”

 1. Administrator świadczy usługę polegającą na zbieraniu aplikacji Użytkowników na ogłoszenie o pracę zamieszczonych w Serwisie za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod ogłoszeniem „Aplikuj na to stanowisko” i przesyłaniu ich Ogłoszeniodawcy – tj. Agencji Pracy lub Pracodawcy. Korzystając z formularza „Aplikuj na to stanowisko” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Ogłoszeniodawcy. Żądanie usunięcia danych podanych przy wypełnianiu formularza „Aplikuj na to stanowisko” oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych Użytkownika.
 2. Administrator nie wchodzi w posiadanie danych przekazywanych przez Użytkownika bezpośrednio Ogłoszeniodawcy, tj. wysyłanych listownie na adres korespondencyjny lub email Ogłoszeniodawcy podany w ogłoszeniu lub na stronie Ogłoszeniodawcy, albo za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie Ogłoszeniodawcy.

MOŻLIWOŚĆ DYSPONOWANIA DANYMI

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 2. Użytkownik może dokonać zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres e-mail: kontakt@poloniusz.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach Serwisu.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione: i. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, ii. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy czy profili/wizytówek Ogłoszeniodawców. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych nie będących własnością Administratora, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.