VCA POLSKA – europejskie certyfikaty i uprawnienia przepustką do bezpiecznej i dobrze płatnej pracy za granicą

Kategorie artykułu: News

 

Większość przedsiębiorstw w krajach Zachodniej Europy wymaga w obecnych czasach od swoich pracowników posiadania certyfikatów bezpieczeństwa pracy oraz lokalnych uprawnień do wykonywania zawodu. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich kandydatów poszukujących pracy lub pracujących za granicą – firma VCA Polska organizuje szkolenia, których ukończenie wiąże się z otrzymaniem prestiżowych certyfikatów:
VCA
, SCC lub OSC oraz Steigerbouwer A/Paragraf 17-1  (monter rusztowań), Heftruck (operator wózka widłowego) czy Flensmonteur (monter rurociągów) uprawniających do podjęcia zatrudnienia w zakładach pracy na terytorium wybranego kraju.

 

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości pracowników/podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zapoznanie ich z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach u przyszłego pracodawcy/zleceniodawcy.

Co oznaczają nazwy certyfikatów: VCA, SCC, OSC?

VCA to nazwa certyfikatu pochodząca z języka niderlandzkiego, SCC to skrót z j. angielskiego, oznaczają systemy zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem na terenie firm mających swe siedziby w krajach Unii Europejskiej, m.in.: Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy Francji. OSC jest natomiast certyfikatem bezpieczeństwa pracy, uprawniającym do pracy w Finlandii oraz na terenie krajów skandynawskich.

Co dają takie certyfikaty?

Dokument uzyskany po odbyciu szkolenia, uprawnia kandydatów do podjęcia pracy w zakładach, charakteryzujących się pracą w niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach. Dotyczy to m.in. branży: budowlanej, montażowej, transportowej, chemicznej, elektro-mechanicznej, czy petrochemicznej. W Holandii wymagany jest Certyfikat VCA – akredytowany przez holenderski instytut ECABO, a w Niemczech certyfikat SCC – akredytowany przez niemiecki instytut DakkS. W krajach skandynawskich odpowiednikiem jest certyfikat OSC.

Kto powinien zainteresować się takim szkoleniem?

Udziałem w szkoleniu powinni zainteresować się przede wszystkim kandydaci poszukujący pracy za granicą, a szczególnie pracownicy, którzy poszukują pracy w sektorach: budowlanym, petrochemicznym, energetycznym, maszynowym, instalacyjno-montażowym. Ze względu na rosnącą popularność coraz częściej certyfikaty bezpieczeństwa pracy wymagane są również od pracowników wykonujących bezpieczne z pozoru prace w sektorze ogrodnictwa (szklarnie) czy państwowym (prace porządkowe dla miast).

Jak wygląda szkolenie i czy jest ono płatne?

Firma VCA Polska organizuje szkolenia w Polsce oraz za granicą, zgodnie z kalendarzem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej firmy: www.vcapolska.pl

Szkolenia przeprowadzane są przez certyfikowanych szkoleniowców a egzaminy przez niezależne, zagraniczne biura egzaminacyjne akredytowane przez jednostki certyfikujące SSVV oraz ECABO. Szkolenia są płatne, jednak firma VCA Polska współpracując z Urzędami Pracy oraz instytucjami UE, pomaga w zdobyciu 100% dofinansowania na pokrycie kosztów szkoleń. Jeśli uczestnicy szkoleń mają już pracodawców, u których będą pracować za granicą, firma pomaga im zdobyć zaświadczenia, gwarantujące, iż po ukończeniu szkolenia, zostaną zatrudnieni.

VCA Polska – rzetelność i bezpieczeństwo

VCA Polska to firma z misją i długoletnim doświadczeniem, która nie tylko szkoli kandydatów jak bezpiecznie wykonywać pracę w branżach wysokiego ryzyka. Przede wszystkim wspiera polskich fachowców wykonujących trudną i niebezpieczną pracę, dając im solidny fundament w początkach ich kariery zawodowej za granicą.
Dzięki sieci kontaktów z agencjami pracy, pomaga uczestnikom szkoleń w znalezieniu pracy głównie w:
Holandii i Niemczech.

Firma przestrzega osoby zainteresowane szkoleniami przed nieuczciwie działającymi firmami, które prowadzą szkolenia bez uprawnień międzynarodowych, wydając bezwartościowe certyfikaty, które w efekcie są unieważniane.

W pakiecie usług firma oferuje szkolenia i egzaminy w celu uzyskania:

 • VCA – certyfikat bezpieczeństwa (obowiązuje Holandia, Belgia, Luksemburg)
 • SCC – certyfikat bezpieczeństwa (obowiązuje Niemcy, Austria, Szwajcaria)
 • Steigerbouwer A – uprawnienia montera rusztowań (obowiązuje Holandia, Belgia, Luksemburg)
 • Paragraf 17-1 – uprawnienia montera rusztowań (obowiązuje w krajach Skandynawii)
 • Heftruck, Reachtruck – holendersko-belgijskie uprawnienia dla operatorów wózków widł.
 • Työturvallisuuskortti oraz Tulityökortti – Certyfikat bezpieczeństwa OSC oraz Prace ogniowe (Hot work): skandynawskie certyfikaty bezpieczeństwa
 • Flensmonteur – uprawnienia dla montera rurociągów (obowiązuje Holandia, Belgia, Luksemburg)
 • Szkolenia bhp (obowiązkowe szkolenia w Polsce)

* dla grup powyżej 10 osób firma przeprowadza szkolenia i egzaminy w dowolnym miejscu i czasie – również za granicą.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zawodowymi ułatwiającymi zdobycie zatrudnienia za granicą zapraszamy na stronę internetową firmy: www.vcapolska.pl

Więcej o dofinansowaniu szkoleń przeczytasz tutaj: http://www.vcapolska.pl/dofinansowanie

Przejrzyj wszystkie artykuły, lub wybierz któryś z poniższych:

  Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy zaprasza na prezentację firmy VCA Polska
  Nauka języków obcych przepustką do lepszej pracy dla opiekunów osób starszych
  Branża budowlana – gdzie najlepiej znaleźć dobrze płatną pracę za granicą?
  Rozwój osobisty w pracy za granicą
  Bezpłatny poradnik dla osób wyjeżdżających do pracy za granicą – już rok od wydania!