Urlop, a praca za granicą

Kategorie artykułu: News

Jak wiadomo, w każdym kraju istnieje inne prawo pracy. Część z regulacji może być podobna ze względu na dostosowanie prawa do wymagań Unii Europejskiej. cheap iphone xr case online Dzisiaj sprawdzimy kwestię urlopu podczas pracy na terenie Niemiec, Holandii, Austrii, Norwegii i Islandii. Prócz tego podpowiemy na jakie dodatki urlopowe możecie liczyć i jak je uzyskać.


Czy praca za granicą wlicza się do polskiego urlopu wypoczynkowego?


Jak najbardziej! Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.
Oznacza to, że każda praca, którą można udowodnić dokumentami, traktowana jest tak samo, jak praca na terenie Polski. Co ważne – jedynie w zakresie stażu, niezbędnego do uzyskania prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego – 26 dni.


Sprawdź, jakie dodatki urlopowe możesz otrzymać pracując na terenie wybranych krajów europejskich:

Niemcy

Na terenie Niemiec istnieje Urlaubsgeld, czyli dodatkowe świadczenie urlopowe dla pracowników. Nie jest ono jednak wypłacane każdemu – pracodawcy wypłacają je obowiązkowo tylko w branżach, w których prawa pracownicze i wysokość wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy i umowy zakładowe ustalone wraz ze związkami zawodowymi. iphone xr case on sales Wypłata dodatku dla wszystkich innych zatrudnionych w Niemczech zależy od zapisu w umowie o pracę. Nie ma określonego odgórnie terminu wypłaty dodatku urlopowego, jednak powszechnie przyjęło się, że wypłacany jest w maju lub w czerwcu. Warto więc po prostu zapytać przełożonego.

Holandia

Każda osoba pracująca na terenie Holandii może liczyć na dodatek urlopowy oraz wakacyjny, czyli vakantiegeld. outlet iphone xs case Wakacyjny jest wypłacalny zwykle w okresie maja lub czerwca, chociaż zależy to od pośredników i agencji pracy, przez które zostało się zatrudnionym do danej firmy. cheap iphone xr case outlet Możesz również samodzielnie sprawdzić ile dodatku należy ci się w przypadku niewykorzystanych 24 dni wakacji. Dodatek to wysokość 8 procent rocznych zarobków, liczonych w kwocie brutto.

Norwegia

Świadczenie urlopowe, czyli feriepenger, wypłacane jest zazwyczaj w czerwcu. Pracodawca bierze pod uwagę wcześniejszy rok kalendarzowy i wylicza dodatek na podstawie ustalonego procentu podstawy wynagrodzenia, czyli całkowitego dochodu pracownika z zeszłego roku.
Co ważne, pracownicy w wieku do 60. Iphone 8 case roku życia muszą otrzymać feriepenger w wysokości minimum 10,2 procent podstawy.

Islandia

Każdemu pracownikowi przysługują dwa dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Oznacza to, że po roku pracownikowi przysługuje urlop w wysokości 24 dni.
Minimalna kwota za okres urlopu to 10,17% i na życzenie pracownika może być wypłacana co miesiąc np. outlet iphone 8 case jako dodatek do wypłaty. Dodatek wakacyjny może być wypłacony przed, jak i w trakcie urlopu. iphone 8 case outlet uk Kwota ta może też zostać wypłacona ryczałtowo w momencie wygaśnięcia umowy lub po zaprzestaniu pracy dla danej spółki.

.

Ważne: gdziekolwiek jedziesz, zawsze sprawdzaj zapis o dodatku urlopowym przed podpisaniem umowy z pracodawcą. Nie bój się też zadawać pytań.

Przejrzyj wszystkie artykuły, lub wybierz któryś z poniższych:

    Praca przymusowa Polaków – liczby
    Praca za granicą, weekendy w domu
    Bezpieczna praca za granicą
    Czy opiekunowie osób starszych w Niemczech czują się sprawiedliwie traktowani? Wypełnij ankietę!
    Zaopiekowani w ATERIMA MED: zobacz najnowszy film!