Rezydentura w UK

Agnieszka Kopeć

Kategorie artykułu: Pieniądze, Praca, Prawo, Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii pracownikom, którzy przyjechali z Polski i podjęli w Anglii legalną pracę, przysługuje szereg praw i przywilejów, takich jak prawo do opieki medycznej, do pobierania zasiłków, a także do rezydentury. Kto może stać się rezydentem oraz jakie należy spełniać wymogi, aby nim zostać?:

Kto może ubiegać się o status rezydenta?

Rezydentem może zostać osoba, która przyjechała z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego kraju będącego członkiem Unii, i która od min. 12 miesięcy jest legalnie zatrudniona, a ewentualna przerwa w pracy nie wyniosła więcej niż 30 dni. Rezydentura jest przywilejem, ale może też stać się obowiązkiem, np. gdy staramy się o obywatelstwo brytyjskie.

Co zrobić aby uzyskać status rezydenta?

Jeśli spełniamy wszystkie wymogi, możemy starać się o przyznanie statusu rezydenta. Wówczas należy dokonać rejestracji w Home Office, w Worker Registration Scheme, wypełniając formularz EEA1. Podczas składania wniosku być może będziemy potrzebowali udokumentowania naszego zatrudnienia, dlatego warto wcześniej się postarać o stosowne zaświadczenie od naszego pracodawcy. Po rejestracji i upływie min. 12 miesięcy od momentu legalnego zatrudnienia stajemy się rezydentami.

Rezydent podatkowy Zjednoczonego Królestwa

Takim rezydentem stajemy się w przypadku, gdy przepracujemy na Wyspach min. 183 dni w roku. Rozliczamy się wówczas z całości dochodów w kraju, w którym mamy stałe miejsce zamieszkania, bez względu na to, gdzie uzyskane zostały te dochody. Aby stać się rezydentem podatkowym, należy złożyć w brytyjskim urzędzie skarbowym wypełniony formularz P86, wówczas możemy ubiegać się o dokument, który potwierdzi rezydencję podatkową. Zdobywając taki status, powinniśmy uniknąć płacenia podatków w Polsce. Jednak nie zawsze się to udaje. Aby zatem nie narażać się na podwójne opodatkowanie należy:

• Wymeldować się z miejsca zamieszkania w Polsce
• Uzyskać potwierdzenie z brytyjskiego urzędu, że podatnik mieszka w Wielkiej Brytanii i tam uzyskał status rezydenta podatkowego
• Unikać osiągania dochodów w Polsce

Stały pobyt

Rezydentura jest potrzebna tym, którzy planują stały pobyt w Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać potwierdzenie pobytu stałego, należy mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres min. 5 lat, w tym przebywać poza terenem kraju nie dłużej niż 6 miesięcy. Należy także być osobą legalnie zatrudnioną lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Po spełnieniu tych warunków, wypełnieniu wniosku EEA3 i dostarczeniu go do Home Office otrzymamy certyfikat stałego pobytu.

Przejrzyj wszystkie artykuły, lub wybierz któryś z poniższych:

    Obywatelstwo w UK
    Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w UK?
    Zasiłek z Polski na terenie UK
    Samozatrudnienie w UK
    Czym jest Child Benefit?